Увійти
E-mail
Пароль
Забули пароль?
hidePassword
Авторизуватись
cross
Створити акаунт
E-mail
Ім'я
Телефон
Пароль
hidePassword
Підтвердіть пароль
hidePassword
Створити акаунт
leftTopParticlerightBottomParticlecross
Підтвердження реєстрації
Ми вислали вам на пошту лист для підтвердження аккаунта
leftTopParticlerightBottomParticlecross
Забули пароль?
Введіть ваш e-mail і ми надішлемо вам інструкцію для отримання нового пароля
E-mail
Продовжити
background
Відновити пароль
Введіть новий пароль, який ви раніше не використали ніде
Новий пароль
hidePassword
Підтвердити пароль
hidePassword
Підтвердити
leftTopParticlerightBottomParticlecross
Відновлення пароля
Ми вислали вам на пошту лист з посиланням для відновлення пароля.
leftTopParticlerightBottomParticlecross
Упс, здається, щось пішло не так!
Будь-ласка, зв'яжіться з нами за електронною адрессою info@mentoly.com.ua для отримання додаткової інформації
cross

Файли cookies

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити наш сайт максимально цікавим для вас. Натискаючи "Прийняти", ви дозволяєте використовувати файли cookie на нашому веб-сайті.

Положення і умови

Фізична особа-підприємець Добуш Ярослав Петрович, надалі іменується –  агент, з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, надалі іменується – Клієнт, з другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожний окремо - "Сторона", уклали даний Договір про надання психологічних послуг в режимі онлайн чи офлайн Спеціалістами Агента (надалі іменується – Договір) про наступне: 

 

 1. Загальні положення
  1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб'єкта господарської діяльності ФОП Добуш Ярослав Петрович і містить всі істотні умови надання послуг, які згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх контрагентів.
  2. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
  3. Акцепт умов цього Договору є також акцептом Клієнта всіх інших угод, правил, подальших змін умов договору та інших документів, опублікованих на веб-сайті, які є невід'ємною частиною цього Договору, та які визначають порядок надання послуг  агентом та Спеціалістом.
  4. Укладення Клієнтом Договору з  агентом (акцепт цієї Оферти) здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій:
   1. Ознайомлення з умовами цього Договору та іншими угодами, правилами, що регулюють взаємини Сторін розміщеними на веб-сайті.
   2. Заповнення форми для оплати послуг при якій Клієнт вказує електронну адресу (надалі – e-mail), номер телефону, прізвище, ім'я. Клієнт зобов'язаний вказувати правдиві дані. Під «правдивими даними» розуміються дані, надані Клієнтом під час реєстрації на веб-сайті агента, а також при замовленні послуг, необхідні для ідентифікації Клієнта.
   3. Здійснення оплати Клієнтом он-лайн через платіжну систему Fondy або іншу систему, визначену агентом на веб-сайті (відкритий веб-застосунок, який дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток).
  5. Реєстрація на веб-сайті та/або оплата через платіжну систему Fondy, відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом Договору між особою, що здійснила оплату і  агентом, та засвідчує факт її укладання.
  6. Клієнт не має права уступати або яким-небудь іншим чином передавати свої права за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди агента.
  7. Агент має право на свій розсуд без згоди Клієнта уступити або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, надіславши Клієнту відповідне повідомлення на e-mail, вказаний в реєстраційній формі Клієнта.
  8. Внесення змін (доповнень) до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться  агентом в односторонньому порядку шляхом обов'язкового розміщення зазначених змін (доповнень) на веб-сайті агента. Всі зміни (доповнення), що вносяться  агентом до цього Договору, вступають в силу і стають обов'язковими з моменту їх розміщення на веб-сайті. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Договору є його складовою і невід'ємною його частиною.
 2. Терміни та визначення
  1. Послуги – набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються  агентом та Спеціалістом он-лайн чи офлайн в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а також повний перелік послуг, що можуть надаватись  агентом та/або Спеціаліством, визначається на веб-сайті агента. Послуги не є медичними послугами, носять інформаційний та консультаційний характер.
  2. Сайт агента – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою, https://www.mentoly.com.ua, за допомогою якої надаються он-лайн послуги та яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про агента, Спеціаліста, послуги, що ним надаються та вартість таких послуг.
  3. Особистий кабінет – веб-сторінка, розміщена на веб-сайті агента до якої отримує персональний доступ Клієнт, після завершення процедури реєстрації. Через «Особистий кабінет» Клієнт здійснює запис на сеанс, обирає, погоджує та отримує послуги. Клієнт несе всі ризики, пов'язані з використанням онлайн-сервісу «Особистий кабінет» будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень та наслідками такого використання. В свою чергу,  агент, після отримання повідомлення від Клієнта про виявлення випадку несанкціонованого доступу до «Особистого кабінету» третіми особами, які не мають на те повноважень, зобов'язується прикласти усіх можливих зусиль в рамках розумності щодо припинення можливості користуванням онлайн-сервісу «Особистий кабінет» не уповноваженими на те особами.
  4. Агент – який діє від імені та за рахунок Спеціаліста на підставі договору надання послуг, укладеного з Спеціалістом, наповнює платформу інформацією про Спеціаліста, яку попередньо отримав від нього, вартість послуг, перелік послуг, забезпечує технічний супровід он-лайн сеансу, надає Клієнту та Спеціалісту платформу для отримання послуг від Спеціаліста та агента.
  5. Спеціаліст – партнер агента, який безпосередньо надає послуги Клієнту на базі он-лайн системи агента. Між Спеціалістом і  агентом укладений договір, за яким ФОП Добуш Ярослав Петрович виступає його агентом та діє за рахунок та від його імені. Спеціаліст має вищу освіту за профільною спеціальністю (Психолог/Психотерапевт); необхідний стаж роботи по спеціалізації; кваліфікується в галузі виду та питанні сеансу, щодо якого надаються послуги Клієнту.
  6. Вид послуг – індивідуальний сеанс; парний сеанс (для двох осіб). Всі види послуг надаються он-лайн та офлайн.
  7. Питання сеансу – тривоги; депресії; панічні атаки; психосоматичні ускладнення; розлади харчової поведінки; порушення сну; емоційна нестійкість, втрата самоповаги і любові до самого себе; труднощі у встановленні і збереженні відносин; переходи і значні зміни на життєвому шляху; вікові кризи; спад творчої активності; кар'єрний застій, складності вибору власного шляху; постановка і реалізація своїх цілей; розвиток емоційного інтелекту, та інші питання, опубліковані на веб-сайті агента.
  8. Сеанс – он-лайн чи офлайн спілкування обмежене часом, визначеним умовами даного Договору, Клієнта з Спеціалістом без присутності третіх осіб, в тому числі технічного персоналу, щодо питань, які турбують Клієнта під час якого Спеціаліст допомагає у формулюванні запиту Клієнта, та надає допомогу у вирішенні цього запиту за допомогою психологічної бесіди із застосуванням психологічних методик та технік.
 3. Предмет договору
  1. Спеціаліст надає послуги шляхом проведення он-лайн сеансу з Клієнтом через особистий кабінет, що знаходиться на веб-сайті та/або офлайн у спеціально обладнаному приміщенні, а Клієнт зобов'язується оплатити Спеціалісту послуги на умовах та в терміни, визначені даним договором.
  2. Послуга вважається наданою, а сеанс вважається таким, що був проведений, у випадку якщо Клієнт протягом 15 хвилин від початку години у яку був призначений та мав початися сеанс не повідомить агента на електронну пошту про те, що сеанс не розпочався з зазначенням причин за яких сеанс не розпочався.
  3. Агент надає платформу для проведення сеансу та забезпечує технічний супровід проведення сеансу між Спеціалістом та Клієнтом шляхом надання платформи для он-лайн сеансу.
  4. Агент гарантує Клієнту, що кошти, сплачені Клієнтом в якості авансу є коштами Клієнта та зберігаються на рахунку Агента до проведення сеансу, та, у випадку відмови Клієнта від послуги, підлягають поверненню Клієнту в строки, сумі та на умовах, визначених даним договором.
 4. Порядок надання послуг
  1. Послуги надаються Клієнту Спеціалістом (-ами) з якими  Агент уклав договір про надання послуг, шляхом проведення сеансів он-лайн в системі Ментолі або офлайн у спеціально обладнаному приміщенні.
  2. На веб-сайті  агент розміщує інформацію про партнерів-Спеціалістів (прізвище, ім'я, ім'я по батькові, фах, досвід, питання, в яких спеціалізується, мова), види послуг, що надаються, вартість таких послуг та питання, що можуть бути предметом сеансів з Клієнтом.
  3. Після акцептування даного Договору Клієнт на веб-сайті обирає Спеціаліста, вид та питання сеансу, зазначає зручний час та дату для проведення сеансу. За результатами оброблення даних, обраних / наданих Клієнтом формується рахунок для сплати.
  4. Акцептуванням даного Договору Клієнт погоджується з умовами проведення сеансу та умовами даного договору.
  5. Клієнт здійснює оплату замовлених послуг на умовах, визначених у розділі 5 даного Договору.
  6. Без здійснення оплати сеанс не призначається та не проводиться.
  7. Агент розміщує на веб-сайті інформацію про Спеціаліста та доступ до сервісу де Клієнт може ознайомитись з часом і датою у який можливо забронювати та провести/отримати сеанс/послугу.
  8. Клієнт має право не пізніше ніж за 24 годин до години початку призначеного сеансу замінити: Спеціаліста, дату та/або час сеансу. Дата та час сеансу змінюється на веб-сайті агента через Особистий кабінет самим Клієнтом шляхом зміни дати та/або часу. Зміна Спеціаліста здійснюється шляхом скасування сеансу у заброньованого Спеціаліста та обрання іншого Спеціаліста з визначенням часу та дати сеансу. У випадку зміни Спеціаліста, з метою покращення надання послуг,  агент має право уточнити у Клієнта причину такої заміни. Кошти за скасований завчасно (за 24 годин до початку сеансу) сеанс повертаються автоматично платіжною системою без втручання агента у систему.
  9. Після здійснення оплати на електронну адресу Клієнта надходить повідомлення з посиланням на сеанс. Посилання стає активним з запланованої дати та часу проведення сеансу. У випадку офлайн сеансу, Клієнт отримує повідомлення з контактними даними та деталями знаходження Спеціаліста.
  10. Індивідуальний сеанс триває 50 хвилин, парний сеанс триває 90 хвилин.
  11. У зв'язку з можливим виникненням технічних питань під час підключення Клієнта до системи Ментолі перший сеанс може тривати менше, визначеного у п. 4.4. даного Договору, часу. Час затримки початку сеансу, що стався з вини Клієнта не компенсується. Якщо затримка сталась з вини агента та/або Спеціаліста та становить не більше 5 хвилин час запізнення компенсується в поточному сеансі; якщо затримка становить до 15 хвилин час запізнення компенсується не пізніше ніж в наступному сеансі.
  12. Спеціаліст під час сеансу зобов'язаний надати Клієнту всю можливу психологічну допомогу у вигляді психологічного консультування, психологічної корекції та психологічного інформування; зобов'язаний вислуховувати, підтримувати, звертати увагу на деталі, давати зворотній зв'язок стосовно почуттів, висловлювань та дій Клієнта; не використовувати до клієнта медикаментозне лікування; дотримуватись етичних норм, мати шанобливе ставлення до Клієнта, не дискримінувати Клієнта, організувати роботу з Клієнтом таким чином, щоб а ні її процес, а ні її результати не шкодили здоров'ю, психологічному стану та соціальному становищу Клієнта та пов'язаних з ним осіб, має право використовувати апробовані психодіагностичні та психокорекційні методи.
 5. Вартість послуг і порядок проведення розрахунків
  1. Вартість послуг становить загальну суму всіх наданих Клієнту послуг та виставлених рахунків.
  2. Вартість послуг формується на базі обраних Клієнтом видів послуг та кількості сеансів.
  3. Вартість однієї послуги та / або одного сеансу зазначається на спеціальних сторінках сайту.
  4. Вартість послуг формується з вартості послуг Спеціаліста та комісії агента.
  5. Клієнт здійснює 100% оплату за замовлення он-лайн через платіжну систему Fondy або іншу систему, запропоновану на веб-сайті  агентом, у сумі, визначеній за результатами оброблення замовлення Клієнта.
  6. Кошти на рахунок Спеціаліста зараховуються після проведення сеансу.
  7. Авансові платежі, здійснені Клієнтом, до проведення сеансу зберігаються на рахунку агента. Після проведення кожного сеансу  агент здійснює розрахунок з Спеціалістом за фактично проведений сеанс на умовах, визначених договором надання послуг.
  8. У випадку скасування Клієнтом сеансу менше ніж за 24 годин до початку сеансу сплачені Клієнтом кошти за один сеанс не повертаються, а одразу зараховуються  агенту та Спеціалісту. Вказана сума покриває штрафні санкції, що виставляються психологом у сумі вартості послуги, погодженої в договорі надання послуг, та комісії агента.
 6. Обов'язки та права сторін
  1. Агент зобов'язаний:
   1. Організувати проведення сеансу в строк, визначений Клієнтом;
   2. Розмістити інформацію про Спеціаліста, послуги, вартість послуг на сторінках сайту;
   3. Надати контактні дані та деталі знаходження Спеціаліста для проведення офлайн сеансу.
   4. Забезпечити технічну можливість забезпечити комунікацію між Клієнтом та Спеціалістом для проведення онлайн сеансу;
   5. Інформувати Клієнта про перенесення з боку Спеціаліста дати та/або часу сеансу та погодити з Клієнтом інший час та/або дату сеансу.
   6. Технічно забезпечити можливість погодження нової дати та часу проведення сеансу у випадку скасування / перенесення сеансу з боку Клієнта, якщо таке скасування / перенесення відбулось більше ніж за 24 години до призначеної дати та часу сеансу.
   7. Здійснити перерахунок коштів Спеціалісту за проведений сеанс з Клієнтом.
  2. Права Агента:
   1. У випадку скасування Клієнтом сеансу більше ніж за 24 години погодити з Клієнтом іншу дату та час проведення сеансу;
   2. Замінити Спеціаліста до початку проведення сеансу, повідомивши про заміну Клієнта;
   3. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.
   4. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору та/або Правил надання послуг.
   5. Внести зміни, доповнення до даного договору без додаткового та/або окремого погодження з Клієнтом.
   6. У випадку виявлення акцептування даного договору особою, що не має повної цивільної дієздатності відмовити Клієнту у проведенні сеансу до отримання відповідного письмового погодження від законного представника такої особи.
  3. Права Спеціаліста:
   1. На власний розсуд обирати програму (методологію) надання послуг, яка, на думку Спеціаліста, найкраще відповідає потребам Клієнта;
   2. У випадку виявлення ознак психічних розладів у Клієнта відмовити у наданні психологічної допомоги без повернення оплати за сеанс.
   3. Використовувати дані про обсяг та види наданих послуг Клієнту з метою статистичних даних та досліджень психологом проблеми виникнення питань, що є предметом сеансів з Клієнтом.
  4. Спеціаліст зобов'язаний:
   1. Надавати послуги Клієнту, з яким  агент уклав договір, в тому числі, але не виключно – оферти, якісно та в строки, визначені даним Договором.
   2. Надавати всю можливу психологічну допомогу Клієнту у вигляді психологічного консультування, психологічної корекції та психологічного інформування.
   3. Надавати послуги виключно у спеціально обладнаних приміщеннях або через мережу інтернет тільки завдяки використанню запису через Веб-сайт: https://www.mentoly.com.ua.
   4. Проводити всі сеанси, призначені у графіку Спеціаліста в особостому кабінеті на Веб-сайті: https://www.mentoly.com.ua.
   5. Під час сеансу дотримуватись етичних норм, що закріплені Етичним Кодексом Української спілки психотерапевтів, Етичним Кодексом Європейської Асоціації Психотерапії та іншими нормативними актами.
   6. Під час проведення сеансу мати шанобливе ставлення до Клієнта незалежно від віку, статі, раси, релігійних чи політичних уподобань Клієнта;
   7. Не дискримінувати Клієнта;
   8. Організувати роботу з Клієнтом таким чином, щоб а ні її процес, а ні її результати не шкодили здоров'ю, психологічному стану та соціальному становищу Клієнта та пов'язаних з ним осіб.
   9. Під час проведення сеансу вислуховувати, підтримувати, звертати увагу на деталі, давати зворотній зв'язок стосовно почуттів, висловлювань та дій Клієнта.
   10. Дотримуватись часових меж проведення сеансу, визначених у п. 4.10 даного Договору.
   11. Не використовувати до Клієнта медикаментозне лікування.
   12. Не застосовувати до Клієнта гіпнотичних та інших «агресивних» методів впливу на Клієнта.
   13. Не використовувати у власних та/або будь-яких інших цілях інформацію про Клієнта та інших осіб, щодо яких Спеціалісту стало відомо під час проведення сеансу.
   14. Забезпечити стабільний Інтернет-зв'язок.
   15. Забезпечити конфіденційність при наданні послуг Клієнту та інформації які Спеціаліст отримує в процесі надання послуг.
  5. Клієнт зобов'язаний:
   1. Своєчасно та у повному обсязі здійснити оплату послуг агента.
   2. З'являтись для надання послуг в узгоджений з  агентом і зарезервований час шляхом переходу за посиланням надісланим  агентом Клієнту.
   3. Слідувати рекомендаціям агента щодо технічного налаштування зв'язку між системою агента та Клієнта.
   4. Забезпечити стабільний Інтернет-зв'язок.
   5. Повідомити агента не пізніше ніж за 24 годин до часу початку сеансу про скасування та/або перенесення дати та/або часу сеансу.
   6. Демонструвати взаємну повагу до Спеціаліста, агента, співробітників та партнерів агента.
   7. Повідомляти  агентові достовірну інформацію щодо персональних даних, та документи, необхідні для ідентифікації Клієнта, в тому числі для заповнення Анкети.
   8. Не допускати користування послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору.
   9. Під час сеансу не перебувати у стані алкогольного, наркотичного та/або токсичного сп'яніння, під діями медикаментів, за кермом транспортного засобу. Якщо Спеціаліст має перестороги, що Клієнт перебуває у стані, описаному в даному пункті, Спеціаліст має право здійснити запис такого сеансу та негайно припинити проведення сеансу. Кошти за такий сеанс не повертаються. Сеанс вважається таким, що відбувся.
  6. Клієнт має право:
   1. Під час споживання послуг отримувати допомогу (консультування) Спеціаліста та фахівців агента, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання послуг.
   2. Повідомляти агента про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності агента та / або Спеціаліста та послуг, що надаються за Договором.
   3. Змінити Спеціаліста та час надання послуг не пізніше ніж за 24 годин до початку надання послуг.
   4. Письмово звертатись до агента з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.
  7. Клієнт проінформований, що Спеціаліст та  агент не надають послуги психіатра, не призначають медикаментозне лікування. У випадку якщо Клієнт записується на сеанс з метою отримання послуг, визначених даним пунктом такий сеанс вважається проведеним, кошти за сеанс, що не відбувся, якщо Клієнт відмовляється пройти сеанс за послугами, що надаються Спеціалістом, не повертаються.
 7. Авторські та суміжні права
  1. Клієнт не має права без письмової згоди агента передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях.
 8. Конфіденційність
  1. Будь-яка інформація, отримана Сторонами у зв'язку з виконанням Договору, у тому числі отримана однією Стороною від іншої Сторони, є конфіденційною.  Агент зобов'язується забезпечити контроль за дотриманням умов конфіденційності співробітниками агента.
  2. Ніякі подробиці роботи агента, Спеціаліста і Клієнта не можуть бути передані третім особам в усній або письмовій формі, в тому числі членам сім'ї або родичам, без явного на те згоди Клієнта, за винятком тих випадків, коли наявне виникнення та/або виявлення загрози життю та здоров'я Клієнта, агента та/або третьої особи, а також на підставі рішення суду чи обґрунтованого запиту правоохоронних органів.
  3. Всі інші питання щодо регулювання використання конфіденційної або персональної інформації викладені у Політиці Конфіденційності яка є невід'ємною частиною цього договору.
 9. Відповідальність сторін
  1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.
  2. Агент не несе відповідальність за невідповідність он-лайн/офлайн -сеансів очікуванням Клієнта за його суб'єктивною оцінкою. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.
  3. Агент не несе відповідальність за дії та/або бездіяльність Спеціаліста під час проведення сеансів.
  4. Агент не несе відповідальності, у разі якщо Клієнт не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від агента (відсутність у Клієнта відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі Інтернет, неприйняття участі у он-лайн-сеансах з незалежних від агента причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та  агентом не здійснюється жодних компенсації.
  5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити, або які знаходяться поза впливом Сторін. До таких обставин відносяться: стихійні явища (пожежа, повінь та інші природні катаклізми), військові дії будь-якого роду, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а також інші явища та обставини, що визнаються форс-мажорними відповідно до чинного законодавства України. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
  6. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі обставини як тільки це стане практично можливим, шляхом направлення повідомлень на адресу електронної пошти вказану на сайті або при реєстрації.
  7. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 24 (двадцяти чотирьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків, у тому числі упущеної вигоди.
 10. Обробка персональних даних.
  1. Акцептуванням цього Договору Клієнт, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає  агенту свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Клієнта (прізвище, імя, по батькові, псевдонім, імя при реєстрації на веб-сайті, електронну та поштову адреси Клієнта та пов'язаної третьої особи, яку представляє або в інтересах якої діє Клієнт, номери контактних телефонів, ідентифікатори інших засобів зв'язку з Клієнтом та/або пов'язаною особою в інтересах якої або від імені якої діє Клієнт, відомості про відвідування сайту, сторінок агента та або партнерів агента в соціальних мережах, відомості щодо матеріалів і повідомлень, які  агент надає / надсилає Клієнту в електронному вигляді, стан Клієнта та інша інформація, отримана/надана під час надання послуг), а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору, а саме: забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, серед них: з метою інформування Клієнтів про Послуги, час проведення сеансу/надання послуг, та інформування про рекламні пропозиції агента. Володільцем бази персональних даних є  агент. Дані зберігаються  агентом на протязі всього строку дії Договору. Клієнт дає свою згоду на здійснення  агентом наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних агента (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження  агентом персональних даних у відповідності з положеннями Закону України “Про захист персональних даних”.
 11. Інтеграція  та порядок використання google API та Google календаря.
  1. Сайт Виконавця  використовує google API  та передає з нього токени авторизації - token_type та access_token.
  2. Спеціаліст  надає Агенту доступ до свого google  календаря - Спеціаліст у своєму особистому профілі повинен підключити свій Google календар для демонстрації клієнтам своїх вільних робочих годин при створенні запиту на Сеанс. При натисканні на кнопку “google calendar” в особистому кабінеті відкривається спеціальне вікно із входом до свого облікового запису gmail. Після входу Google показуються доступи, які запитує сайт Агента. Якщо Спеціаліст дозволяє ці доступи, тоді Google передає Агенту code - спеціальний ключ, за яким є змога ідентифікувати користувача за допомогою google API.
  3. Агент отримує токени авторизації за допомогою якого надається право змінювати календар Спеціаліста (access_token, refresh_token, id_token та token_type), а саме створювати нові події у вільний час, переносити та скасовувати події.
  4. Агент  використовує google API  та передає в нього токени авторизації - token_type та access_token. у таких випадках:
   1. Коли клієнт має намір записатися до Спеціаліста на Сеанс. Сайт Агента запитує події з Google календаря Спеціаліста за конкретний період, щоб клієнт зміг побачити коли є доступний час для запису. Клієнт не може забронювати сесію на час, який вже зайнятий у «Google календарі».
   2. Для створення нових записів у Google календарі Спеціаліста. Коли відбувається запис до Спеціаліста, Агент створює календарі Спеціаліста запис. Для посилання створеного  запису для онлайн зустрічей використовується google meet.
   3. Для редагування запису до Спеціаліста, створених сайтом Агента.  При перенесені  зустріч, Агент редагує час Сеансу у Google календарі Спеціаліста, який створили під час первинного запису.
   4. Для видалення записів у календарі Спеціаліста, у разі їх скасування, створених сайтом Агента.
  5. Агент не зберігає і не використовує записи Спеціаліста та інформацію про них, не редагує та не видаляє записи, які не створював
 12. Додаткові умови
  1. Клієнт підтверджує, що вказаний ним при реєстрації номер телефону та адреса електронної пошти належить виключно Клієнту, не переданий та не буде переданий у користування та/або володіння та/або розпорядження будь-яким особам, саме цей номер телефону та адреса електронної пошти використовується та буде використовуватись Клієнтом при виконанні умов даного договору, вчиненні Замовлень. Клієнт зобов'язаний забезпечити/гарантувати неможливість для третіх осіб здійснити доступ та/або використати номер телефону та/або адресу електронної пошти, зазначені при реєстрації Клієнта у інформаційній системі. Клієнт несе ризик та негативні наслідки втрати, незаконного володіння, технічного перехоплення інформації, тощо, вибуття з володіння мобільного телефону Клієнта (зокрема, відповідної SIM-карти). Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання номеру телефону несе виключно Клієнт. Будь-яку особу, яка використала такі засоби,  агент безумовно вважає Клієнтом, і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності.
  2. Клієнт підтверджує, що при використанні Google Акаунту для реєстрації на веб-сайті він ознайомлений з усіма сервісами Google та надає згоду на використання персональних даних, які зазначені в Google Акаунті.
  3. Агент має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору.
 13. Реквізити агента